8 veckor

IMG_2050IMG_2012IMG_1973IMG_1952IMG_1909
IMG_1879IMG_1862IMG_1805 

7 veckor

IMG_1754IMG_1748IMG_1744IMG_1724IMG_1712
IMG_1684IMG_1675IMG_1602IMG_1587IMG_1559
IMG_1518 

6 veckor

IMG_1388IMG_1379IMG_1375IMG_1365IMG_0802
IMG_0737IMG_0684IMG_0651 

5 veckor

vörtsyltasnapssillnygårds
Mosminilyrabryngla 

4 veckor

IMG_0345IMG_0300IMG_0277IMG_0264IMG_0238
IMG_0208IMG_0167IMG_0136 

3 veckor

IMG_0033IMG_0014IMG_0004IMG_9982IMG_9970
IMG_9890IMG_9886IMG_9878IMG_0042IMG_0038
IMG_0023IMG_0022IMG_0018IMG_0008 

2 veckor

2 veckor 172 veckor 162 veckor 152 veckor 142 veckor 13
2 veckor 122 veckor 012 veckor 022 veckor 032 veckor 04
2 veckor 052 veckor 062 veckor 072 veckor 082 veckor 09
2 veckor 102 veckor 11